26/09/2022

SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DE CENTRE A L'ALUMNAT.

Benvolgudes famílies,

Una vegada finalitzada la catalogació dels llibres de la nostra biblioteca de centre, aquest mes d'octubre iniciam el servei de préstec de llibres a l'alumnat d'educació primària.

El dia que els infants assisteixin a la seva sessió quinzenal de Biblioteca podran seleccionar un llibre per dur a casa. Es tracta d'un acte voluntari, però animam tothom a participar i a gaudir de la lectura en família.

Normes:

Fer ús del servei de préstec exigeix el compliment d'una sèrie de normes, ja que els llibres són un bé comú i, per tant, han de ser cuidats per cada un i utilitzats per tots.

 • El préstec serà com a màxim d'un llibre per alumne/a.

 • La duració màxima del préstec de llibres serà de 15 dies. Dins el llibre prestat hi haurà un punt personal de cada infant amb la data màxima d'entrega (veure Figura1), però es podran retornar abans a l'escola si ja han estat llegits (a la classe hi haurà una capsa on podran depositar-los fins el dia que els tornin a la biblioteca).

 • Per a la seva correcta conservació, els llibres seran transportats dins la carpeta viatgera que té cada infant. Pregam en faceu un bon ús: no s'hi pot escriure, ni subratllar, ni pintar, ni doblegar les pàgines.

 • El període de préstec serà d'octubre a maig, per tant en finalitzar el curs escolar, al juny, tots els llibres prestats hauran d'haver estat tornats.

Mesures:

L'alumnat té el deure de complir aquestes normes pel bé de tota la comunitat d'usuaris. En el cas de no ser així, s'adoptaran les següents mesures:

 • Si s'incompleix el termini de devolució, la Biblioteca requerirà a l'alumne/a i a la seva família que la faci efectiva i serà sancionat/da sense poder endur-se cap altre llibre fins que no torni el que té a casa.

 • En el cas de pèrdua o deterioració, l'alumnat, prèvia comunicació escrita a la seva família, haurà de reposar el llibre prestat per un altre exemplar idèntic o reembossar el seu import econòmic. Mentrestant, l'alumne/a quedarà exclòs del servei de préstec.

 • La no devolució reiterada dels llibres a la Biblioteca comportarà la suspensió del servei de préstec. 

   

  Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


Figura1: Punt de llibre personal

 
Dibuix: Alumnat de 2n d'EP